Společnost Arlego působí na českém farmaceutickém trhu již 10 let.

Jejím zakladatelem a majitelem je Mgr. Pavel Vošahlík, který v roce 2007 přinesl na český trh myšlenku komplexního servisu pro architekturu a realizaci farmaceutického a lékárenského byznysu. V současné době působí pod hlavičkou Arlego několik společností a značek a s vývojem trhu, ekonomiky a poptávky jejich počet narůstá. Všechny společnosti skupiny Arlego spojují základní hodnoty, které ctí a naplňují.

 • Agilita
  Vytváříme a realizujeme projekty, které se rychle přizpůsobují tržnímu prostředí, trendům a požadavkům zákazníků. Neustále se zlepšujeme a rozšiřujeme pole působnosti

 • Responsilbilita 
  Jsme zodpovědní. Jednáme tak, abychom soustavně zvyšovali důvěryhodnost v očích zákazníků, obchodních partnerů i společnosti jako celku. Dodržujeme postupy v souladu s legislativními předpisy, a chováme se odpovědně a eticky vůči svému okolí.

 • Leadership
  Jdeme dopředu vždy v čele, nečekáme a nebojíme se udávat směr a trend. Rozvíjíme trh i sami sebe.  

 • Efektivita
  Naše práce je efektivní smysluplná a produktivní. Přináší vysokou míru přidané hodnoty a je zdrojem zisku pro všechny partnery i klienty.

  O nás
 • Garance
  Jsme spolehliví. Díky dlouhodobým zkušenostem a profesionálnímu týmu ručíme za správnou praxi i kvalitu.

 • Originalita

  Jsme jiní. Inovujeme stávající procesy, osvědčené postupy propojujeme s novými trendy a aplikujeme netradiční, ale spolehlivá řešení pro širokou cílovou skupinu.